Kamp de Beetse

Uitgelicht

Welkom op de website van Kamp de Beetse. We proberen u met deze site op de hoogte te brengen van allerlei ontwikkelingen rond het voormalige werk- en interneringskamp in Sellingen.

Voorkant boek Spanninga

Kamp de Beetse

Kamp de Beetse is een historische plek in de gemeente Westerwolde. In het centrum kunt u veel te weten komen over de werkverschaffing, ontginning en geschiedenis van Westerwolde. Herinnering centrum kamp de Beetse opent 1 april 2023 weer de deuren voor het nieuwe seizoen

Gedurende het seizoen van 1 April t/m Oktober 2023 is het herinnering centrum elke zaterdag en zondag geopend vanaf 13:00 tot 17:00 uur. De werkgroep van ´Kamp de Beetse´ verzorgt ook lezingen en rondleidingen aan groepen. Hiervoor kunt u een afspraak maken. De contactgegevens hiervoor vindt u op onze website.

Update

Na een lange tijd pakken we de draad weer op, we hopen in de toekomst sneller en meer informatie te verstrekken via deze site en facebook.

Inmiddels zijn we druk bezig geweest met het vernieuwen en uit te breiden van ons programma. Als bestuur en werkgroep moesten we een groot verlies verwerken. Door Covid-19 is het bestuurslid Rinus Allemanskinder ons ontvallen, Rinus was één van de drijvende krachten in ons bestuur, we pakken de draad weer op maar zullen Rinus missen.

Inmiddels is het bestuur van de Barak, door een grote bewonderraar een bedrag toegezegd om een replica van de bestaande Barak op het terrein te plaatsen. Van de provincie Drenthe mochten we onderdelen ontvangen van een historische Barak.

Staatsbos en Gemeente zijn inmiddels benaderd, alles is nog in een vroeg stadium maar we hopen het in 2022 te kunnen realiseren.

We hopen u / jou in het nieuwe seizoen zonder te veel beperkingen te mogen ontvangen.

Namens het bestuur,

Contactpersoon: Geert Oost
Tel: 0599- 324332
email: geertoost47@gmail.com